De feiten van een drieling zwangerschap

De gemiddelde zwangerschapsduur van een drieling is 33,4 weken. De langste was 37,5 weken en de kortste 26 weken. In veel gevallen zullen de artsen ook erg tevreden zijn met 32 weken. Wat voorop staat is niet de termijn, maar de juiste balans tussen de gezondheid van de moeder en de gezondheid van de kinderen.

Bevalling:
normale bevalling : 32,7%
Keizersnede: 67,3%

Statistieken – Aantal meerlingen neemt af

Sinds 2003 daalt het aantal meerlinggeboorten in Nederland. Doordat er de laatste jaren vaak maar 1 eicel wordt teruggeplaatst bij in-vitrofertilisatie is het aantal drielingen afgenomen. Het aantal geboorten van drielingen bedroeg 44. In vergelijking: het aantal tweelinggeboorten noteerde in 2002 een record van 3,7 duizend. Daarna is het aantal afgenomen. Het aantal drielingen bereikte al in 1991 zijn piek: toen werden er 124 drie(-plus)lingen geboren.

3394g1


 Onderscheid drieling zwangerschappen:

Het is van groot belang om een drielingzwangerschap vroeg in de zwangerschap te onderkennen door een echo en na te gaan of ze monochoriaal of dichoriaal of trichoriaal is. Vroeg in de zwangerschap is op een echo heel goed te zien welke de chorioniciteit van de drieling is door te kijken naar het tussenschot tussen de vruchtzakken bij de baarmoederwand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Drie-eiige drielingen (polyzygote, niet-identiek)
 • Eeneiige drieling (monozygote, DNA identiek, 1 op de 20 miljoen zwangerschappen)
 • Ook combinaties komen voor, zoals een twee-eiige drieling.
Drie-eiige drielingen Naamloos

Een drie-eiige drieling ontstaat wanneer bij de eisprong drie eicellen tegelijk rijpen en bevrucht raken. De kinderen die hieruit geboren worden lijken gemiddeld even veel op elkaar als gewone broers en zussen, met als enig verschil dat ze even oud zijn. De kans op een drieling is afhankelijk van het ras en de conditie van de moeder: een goede voedingstoestand en een wat hogere leeftijd maakt de kans groter. Maar vooral follikelstimulatie maakt de kans op een drieling groot. Een bijzonder geval van een drie-eiige drieling ontstaat wanneer drie eicellen na de bevruchting samensmelten en zo een chimaera vormen.

Eeneiig drieling 207964052

Een eeneiige drieling ontstaat als een enkele zygote (bevruchte eicel) zich na een aantal celdelingen splitst in drie losse embryo’s. In ongeveer een derde van de gevallen gebeurt die splitsing binnen drie dagen na de bevruchting en heeft ieder embryo een eigen placenta en vruchtzak (dichoriaal-diamniotisch). Deze zwangerschappen zijn alleen naderhand door DNA-onderzoek van drie-eiige zwangerschappen te onderscheiden. In ongeveer tweederde van de gevallen vindt de splitsing tussen drie en acht dagen plaats en delen de embryo’s wel de placenta maar niet de vruchtzak (monochoriaal-diamniotisch). In ongeveer 1% van de gevallen vindt de splitsing tussen acht en twaalf dagen na de bevruchting plaats en delen de embryo’s zowel placenta als vruchtzak (monochoriaal-monoamniotisch). Bij een splitsing na meer dan twaalf dagen is meestal die splitsing niet volledig en ontstaat een Siamese drieling. Dit is zeer zeldzaam. Bij eeneiige drielingen komen ook andere aangeboren afwijkingen wat vaker voor. Ook tijdens de ontwikkeling kunnen problemen ontstaan, vooral wanneer de drieling de placenta deelt: in dat geval kan het gebeuren dat het bloed van de één wordt doorgesluisd naar de ander (transfusiesyndroom).Het ontstaan van eeneiige drielingen is vrijwel onafhankelijk van ras, voedingstoestand, leeftijd enzovoorts en komt bij ongeveer 1 op de 2000 zwangerschappen voor. Zeker op jonge leeftijd zijn eeneiige drielingen moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ze hebben in elk geval hetzelfde geslacht


Complicaties bij drielingzwangerschap

Foetale complicaties:

 • vroeggeboorte
 • groeiachterstand
 • aangeboren afwijkingen
 • transfusie van bloed
 • navelstrengverknoping
Naamloos
Complicaties bij de moeder:

 • zwangerschapsmisselijkheid (Hyperemesis gravidarum),
 • hypertensie (zwangerschapshypertensie),
 • bloedarmoede (anemie),
 • zwangerschapssuikerziekte (zwangerschapsdiabetes),
 • te veel vruchtwater (polyhydramnion),
 • voorliggende moederkoek (placenta praevia),
 • urineweginfecties
zwanger
Complicaties bij de bevalling:

 • liggingsafwijkingen (stuitligging, dwarsliggen),
 • navelstrengcompressie,
 • placentaloslating (solutio placentae),
 • weeënzwakte,
 • veel bloedverlies na de bevalling (fluxus)
 imagesBEVAILY2

Gezien de mogelijkheid van de bovengenoemde complicaties, worden de zwangerschapscontroles en bevallingen van drieling zwangerschappen in een ziekenhuis door de gynaecoloog gedaan. De meeste van bovenstaande complicaties treden op doordat er meer zwangerschapshormonen zijn of simpelweg omdat de drieling ruimte en voedsel moet delen, maar sommige (TTS) treden uitsluitend op bij eeneiige (monozygote) drielingen die een moederkoek delen (monochoriaal).