0 t/m 10 weken zwanger

Zodra bij de 10-weken echo wordt geconstateerd dat het om drie vruchtzakjes gaat, begint de wereld om u heen misschien al wat te duizelen. Binnen enkele minuten na deze mededeling is er een grote kans dat uw behandelend arts / ziekenhuis u gaat vragen / informeren over reductie. Dit betekent dat ze één of twee vruchtjes (kindjes) kunnen reduceren.

In veel gevallen wordt vanuit de medische instelling op basis van ethische redeneren voorgesteld om maximaal één kind vervroegd te laten overlijden. Dit om de risico’s van de zwangerschap te beperken en de overlevingskansen van de andere twee kindjes te vergroten.

Deze vraag m.b.t. reductie zal u (en uw partner) hoogstwaarschijnlijk overvallen. De artsen spreken vaak in termen van ‘drie vruchtjes’ en ‘eentje aanprikken’. Als ouders kijk je hier waarschijnlijk anders tegenaan: het zijn kindjes met een kloppend hartje. Jullie eigen vlees en bloed! Beslis niet te snel en blijf bij uw eigen gevoel. Hormonen maken het vaak extra lastig om helder te kunnen nadenken. Praat erover. Praat erover en praat erover! Denk in het belang van uw kinderen, maar zeker ook in het belang van uzelf. De keuze die u maakt kan immers niet meer worden teruggedraaid, dus zorg dat u er samen voor de volle 100% achter staat!

Week: Lengte: Gewicht:
0 Bevruchting begint!
1 0,1 gram
2 0,3 gram
3 0,5 gram
4 3-4 millimeter 0,7 gram
5 7-9 millimeter 0,9 gram
6 1,1 gram
7 1,3 gram
8 3 centimeter 1,5 gram
9 4 centimeter 1,7 gram
10 6 centimeter 3 gram
De eerste 12 weken
Ontwikkeling voor de alle drie kinderen in de eerste 12 weken