Basisschool

Samen of apart naar school? Wat voor de ene meerling beter is, geldt niet zomaar voor de andere meerling. Het is ook bij deze keuze belangrijk om te kijken naar de drie individuen. En daarbij tegelijkertijd oog te houden voor hun onderlinge band. En bekijk de beslissing per jaar of per fase. Het is goed mogelijk dat ze het best in hun vel zitten als ze samen in de kleuterklas zitten. Terwijl ze in een latere fase op de basisschool toch beter functioneren als ze in aparte groepen zitten. Eén ding is zeker: als ouders overzie je het beste waar de kinderen bij gebaat zijn. Laat dit dus niet van het beleid van de school afhangen!

De NVOM (Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen) heeft mooie checklist en documentatie beschikbaar. Ook heel handig om deze te gebruiken in de gesprekken met school.

Bassischool