De ziekenhuisperiode, de eerste weken

Gefeliciteerd, uw drieling is geboren!

Misschien via de natuurlijke weg, wat een hele prestatie is! Waarschijnlijker is het dat er ‘gekozen’ wordt voor In 75% van de gevallen zal dit gebeurd zijn via een keizersnede. Wanneer de bevalling voor de 34ste week plaatsvindt, bevalt u in een academisch ziekenhuis.

De keizersnede voor de geboorte van een drieling is een bijzondere operatie. In ons geval waren er 22 mensen aanwezig bij de ingreep. Waaronder 3 kinderartsen + alle benodigde assistenten. De kinderen worden ongeveer om de 2 minuten uit de buik gehaald en binnen gebracht bij de kinderarts. Binnen zo’n 6 minuten bent u dus 3 kinderen rijker!

Over het algemeen is het zo dat het eerste kind technisch gezien het sterkste is en de laatste het zwakste. Schrik daarom ook niet wanneer er extra zuurstof wordt toegediend om het pasgeboren kind te assisteren bij het ademhalen.

Uiteraard heeft u 3 prachtige namen bedacht voor u kinderen. De werktitel, kind 1, kind 2 en kind 3 (of A, B, C) wordt eindelijk vervangen. Het is geen garantie dat de volgorde van de geboorte van de drie kinderen ook daadwerkelijk kind 1, kind 2 en kind 3 zijn. Houd hierbij rekening met de namen.

Neonatologie

…Daar zijn ze dan! In de meeste gevallen komen uw kinderen vanuit de operatiekamer terecht op afdeling Neonatologie. Er zijn academische ziekenhuizen waar ze enkel intensive care plekken hebben voor deze kinderen. Als u kinderen ‘te goed’ zijn, heeft het de voorkeur om deze zo snel mogelijk over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Dit vervoer gaat overigens met 4 ambulances; één voor elk kind en één voor de kersverse kraamvrouw.

neonatologieIMG_4245IMG_4237

Neonatologie is een wereld op zich: vele couveuses, witte jassen, piepjes van monitoren. Het zijn de noodzakelijke faciliteiten om de kinderen op deze afdeling zo goed mogelijk te monitoren en te ondersteunen. Zo kunnen de kindjes aansterken en lekkergroeien. Op deze afdeling worden de kinderen verzorgd door personeel die zich met veel liefde en professie voor uw kinderen inzet. Wij persoonlijk hebben hele goede ervaring met en veel respect gekregen voor de mensen die hier werken.

Op deze afdeling is het standaard dat de kinderen aan de monitor worden gekoppeld. Hierop zijn aspecten als hartslag, zuurstof en frequentie van ademhaling te volgen in grafiekvorm. Als uw kind gedurende een bepaalde periode heeft aangetoond zich zelf goed te redden, dan wordt uw kind losgekoppeld van de monitor. De kinderarts bekijkt dagelijks alle kinderen. Via een 10 minuten gesprek houden de artsen u op de hoogte van de situatie van uw kind(eren).

De periode dat uw kinderen op de Neonatologie liggen, hebben wij ervaren als een periode waarin we volledig geleefd werden. Fijn is dat u uw kinderen hier 24 uur per dag kunt bezoeken (met een speciale toegangspas).

Weetje!  Heeft u een keizersnede gehad? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de voorwaarden met betrekking tot de termijn van autorijden na een keizersnede. Sommige verzekeraars keren namelijk niet uit wanneer u volgens hun voorwaarden te snel bent gaan autorijden en hierbij betrokken raakt bij een ongeval. Uiteraard is het verder belangrijk dat u zichzelf ook goed genoeg voelt om weer achter het stuur te gaan zitten en u kunt concentreren in het verkeer.

Naar huis
Wanneer uw kinderen er klaar voor zijn, mogen ze mee naar huis. Een indicatie voor op welke termijn dit gebeurt, is niet te geven. Dit verschilt van kind tot kind en is van meerdere factoren afhankelijk. Ook kan het zo zijn dat één of twee van de kinderen al wel naar huis kunnen, maar de derde nog niet. In overleg met het ziekenhuis hebben wij besloten om het moment af te wachten dat alle drie de kinderen naar huis konden. Omdat het ‘groene licht’ niet veel dagen uit elkaar lag, kon dit. Dit hebben wij als erg prettig ervaren. Niet op de laatste plaats uit praktisch oogpunt. Wanneer u één (prematuur) kindje thuis hebt, bent u wellicht minder flexibel om dagelijks (meerdere keren per dag) naar het ziekenhuis te gaan om uw kind(eren) op Neonatologie te bezoeken en te verzorgen.

Kraamzorg

Wanneer de kinderen naar huis gaan, is het wellicht aan te bevelen om kraamzorg te nemen. Soms hebt u recht op uitgestelde couveusenazorg. In het geval u hier niet voor verzekerd bent, is er soms de mogelijkheid om een kraamzorgarrangement te nemen. Hierbij krijgt u vanaf thuiskomst van de kinderen nog 12 uur kraamzorg verspreid over drie tot vier dagen. Bij lidmaatschap van Evean (thuiszorg) kunt u dit arrangement kopen voor €150,-. Wij hebben dit als grote toegevoegde waarde ervaren. De extra handen, de ervaring van iemand met meerlingen en iemand die u het vertrouwen geeft en u helpt om de nieuwe situatie snel eigen te maken.